Proiecte


"SISTEM VIDEO DE EVALUARE A TIPODIMENSIUNILOR CLIENTILOR MAGAZINELOR ONLINE DE HAINE"

S.C. ROMUS TRADING & DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul in Iasi, Str. Logofat Tautu nr. 17, Bl. ADEC, et. 1 si 2, 700456, Judetul Iasi, in parteneriat cu Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi si S.C. ROMSOFT S.R.L. deruleaza, incepand cu data de 27.12.2021, proiectul "SISTEM VIDEO DE EVALUARE A TIPODIMENSIUNILOR CLIENTILOR MAGAZINELOR ONLINE DE HAINE", cod SMIS 137825, proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare nr. 7386/27.12.2021 incheiat cu Agentia pentru Dezvoltare Nord-Est, in calitate de Organism Intermediar (OI), in numele si pentru Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru programul Operational Regional 2014-2020.


Valoarea totala a proiectului este de 6.103.723,75 lei. Finantarea nerambursabila este de 4.426.451,15 lei, din care 85% FEDR si 25% din Bugetul national. Proiectul se va finaliza pe data de 31.12.2023.


 • Obiectivul general al proiectului

  Obiectivul general al proiectului este sprijinirea si cresterea inovarii si competitivitatii SC ROMUS Trading & Development SRL pentru diversificarea portofoliului propriu de produse pe baza realizarii si lansarii pe piata a unei aplicatii software destinata determinarii dimensiunilor clientilor in sensul facilitarii procesului de comandare online a produselor de imbracaminte.

 • Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Derularea de activitati CDI in parteneriat pentru dezvoltarea si validarea pana la atingerea nivelului de maturitate tehnologica (TRL5) pe baza unei activitati de CD ce urmeaza a fi derulate in parteneriat la nivelul unui consortiu compus din doi agenti economici impreuna cu o echipa de cercetare din cadrul celei mai importante institutii tehnice de invatamant superior la nivel regional.
  2. Diseminarea la scara regionala, nationala si internationala a cunostintelor obtinute in urma activitatilor CDI si cresterea vizibilitatii acestor activitati.
  3. Validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala a noii aplicatii software prin inregistrarea acesteia in Registrul national al programelor pentru calculator.
  4. Diversificarea gamei de produse si servicii a beneficiarului pentru introducerea pe piata a noi aplicatii software.
  5. Sprijinirea activitatii de internationalizare a beneficiarului.

 

Nume persoana contact: Genoveva Rosu, Manager de Proiect


Functie: Director Implementare S.C. ROMUS TRADING & DEVELOPMENT S.R.L Tel./Fax 0232- 210.492, e-mail: gina[@]romus.com

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa accesati www.fonduri-ue.ro/, www.inforegio.ro si www.facebook.com/inforegio.ro .